Elektriciteit bedwongen

PowerPoint presentatie: René Platjouw

De elektromotor heeft de elektrische trein en tram mogelijk gemaakt. Maar wat ging daar aan vooraf? De eerste bruikbare elektromotor is in 1830 ontwikkeld door Thomas Davenport, een Amerikaanse smid. Maar na veel vallen en opstaan zou het nog tot het einde van de 19e eeuw duren voordat de eerste bruikbare trams op de rails kwamen. Werner von Siemens (Duitsland) en Frank Julian Sprague (Amerika) ontwikkelden onafhankelijk van elkaar elektrische trams. Binnen de kortste tijd ontstonden redelijk moderne systemen.
Onze presentator brengt aan de hand van historische publicaties en afbeeldingen de ontwikkelingen in beeld, die tot de elektrische tram en trein hebben geleid.
Daarbij ook aandacht voor de stroomtoevoer, zoals met ingewikkelde ondergrondse contacten en de bekende bovenleiding.

Onderdelen van de elektrische aandrijvingScan: René Platjouw