Electriciteit bedwongen

diaprogramma door René Platjouw

De elektromotor heeft de elektrische trein en tram mogelijk gemaakt. Maar wat ging
er aan vooraf eerdat die elektromotor volwassen genoeg was om een zwaar voertuig
voort te bewegen !? Weinigen zullen weten dat de eerste bruikbare elektromotor al in
1830 werd ontwikkeld door Thomas Davenport , een smid in Amerika.
We volgen de ontwikkeling van de dynamo, die uiteindelijk ook elektromotor bleek te
zijn. En we zien soms vreemde vondsten die door uitvinders werden uitgedacht.
Succes en mislukking gingen hand in hand. Men borduurde vaak voort op de
verbeteringen van anderen. Telkens kwam men zo een stapje verder.
Werd de tram nu ontwikkeld in Duitsland door Werner von Siemens of komt de eer
toe aan Frank Julian Sprague in de Verenigde Staten van Amerika….? Frappant is dat
ze ongeveer tegelijkertijd volgens eenzelfde lijn leken te werken.
In vele verschillende boeken staan telkens kleine stukjes van die geschiedenis van de elektriciteit. Vanavond zet Uw presentator alles eens op een rijtje en hij zal U verbaasd laten staan van de vele ontwikkelingen, die tot de elektrische tram (en trein) hebben geleid.
Ook problemen van de stroomtoevoer zullen nader worden bekeken. Van ingewikkelde ondergrondse contacten tot de bekende simpele "luchtlijn" (zoals onze zuiderburen zo
mooi zeggen). Aan het eind van de avond heeft U beslist zaken gezien en gehoord,
waar U geen weet van had. En dat is dan ook de bedoeling van de presentator met
deze leerzame avond.

Scan René Platjouw