Een NVBS-er op reis …… naar Frankrijk.

Diapresentatie door Pim van der Kuijlen

Wijkcentrum ′t Sant, Beneluxlaan 74, Tilburg. Aanvang: 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.