Door onveilig sein: spoorwegongevallen en ATB

René Jongerius

Spoorwegongevallen spreken tot de verbeelding. Dat geldt vooral voor ongevallen bij rijden door onveilig sein: de eenzame machinist die een fout maakt en daarmee de levens van anderen in gevaar brengt. Al vroeg kwam de roep om methoden om het rijden door onveilig sein tegen te gaan. Ingenieurs en amateuruitvinders stortten zich op het onderwerp, maar meestal met weinig succes. Spoorwegdirecties hadden ook lange tijd weinig trek om in automatische treinbeïnvloeding te investeren. Met grote stappen gaan we door de Nederlandse spoorweggeschiedenis. Per periode bekijken we welke ernstige ongevallen zich voordeden en tot wat voor ontwikkelingen dat leidde. Na de ramp bij Harmelen werd dit een zaak van het spoorwegbedrijf en de nationale en internationale politiek. Zo eindigen we bij een spoorwegnet met anno 2017 vier systemen voor automatische treinbeïnvloeding: ATB-EG, ATB-Vv, ATB-NG en ERTMS.