De stoomtram "Zwolle — Blokzijl"

De stoomtramlijn van Zwolle via Zwartsluis naar Blokzijl is een van de tramlijnen in ons land geweest die maar kort heeft bestaan. Na 20 jaar werd zij opgeheven. Haar voorgeschiedenis is beduidend langer geweest. Al in 1880 werden de eerste plannen gemaakt voor een tramlijn langs het Zwartewater en de Zuiderzeekust van Zwolle naar Stavoren. Maar uiteindelijk zou de in 1914 geopende lijn de grens van de provincie Overijssel niet overschrijden. Qua exploitatie nam zij in ons land een bijzondere plaats in. Het was de enige smalspoorlijn die door een spoorwegmaatschappij werd geëxploiteerd. Aanvankelijk was dit de NCS, later de SS en tenslotte de NS. Daardoor bracht de opheffing veel politieke commotie met zich mee. Dit diaprogramma wordt gepresenteerd door Jaap Veen.