De ontwikkeling van de weg

Jan Roos

We kennen misschien nog het kinderliedje “en de trein die gaat op wielen en op wielen gaat de trein”. Maar waar gaan die wielen dan op, en waar ligt die rail op? Dat zijn vragen die al zolang bestaan als de spoorweg en dat is dan inmiddels al vijf (!) eeuwen. Dat er in die tijd nogal wat veranderingen hebben plaats gehad ligt voor de hand. Steeds waren de drijfveren voor de beoogde verbeteringen dezelfde, want de lading moest groter, de snelheid omhoog, de kosten omlaag en het comfort voor reizigers (en tegenwoordig ook omwonenden) verbeterd. Afhankelijk van de klandizie van de spoorweg konden de accenten wat verschillen. Wat er zo allemaal aan materialen en constructies de revue gepasseerd is, komt in een reeks van plaatjes voorbij. Naast de uitgesproken ontwikkelingsgeschiedenis is er voldoende gelegenheid voor interruptie, vragen en discussie. Het is zeker niet de bedoeling een monoloog te moeten aanhoren!

Wij vragen U beleefd tijdig aanwezig te zijn mede ook om ‘s avonds om 22.15 u
de aansluiting voor onze bezoekers die met de trein reizen te garanderen!

Wij heten u op deze avond van Harte Welkom.

Illustratie