De NS, stoomtrein, de tram o.a. in Amsterdam, Brussel en vele andere steden in Europa

De diapresentatie wordt verzorgd door Johan Waaijer