De NMBS in de dagen van de stoom

De presentatie wordt verzorgd door Hans van Poll.

In de reeks nostalgische terugblikken op de stoomtijd wenden wij vanavond onze blik naar de zuiderburen en nemen een kijkje bij de NMBS, toen die nog volop stoomde.
De Belgische spoorwegen hebben een zeer rijke geschiedenis op het terrein van de stoomtractie. Veel meer dan in Nederland werd er geëxperimenteerd om de stoomlocomotief te verbeteren, de Belgische locomotiefindustrie stelde heel wat meer voor dan de Nederlandse en het aantal verschillende locseries door de decennia heen is bijna niet te tellen. Menige serie is "dubbel bezet" geweest.
Aan de hand van de dia’s uit de collectie van Herman Hesselink zullen wij vanavond een bezoek brengen aan België, waarbij ook oog zal zijn voor andere spoorse zaken, die vaak zo verschillend zijn van wat in Nederland gangbaar was.