“De Nederlandse Spoorwegen in de jaren ‘70 en ‘80”

Beamer-fotopresentatie door Bert van der Kruk (Leidschendam)

Spoorslag ‘70 betekende het begin van een grote veranderperiode bij de NS.
In heel het land (ook op veel grote stations) was in die tijd nog de oude beveiliging met armseinen aan te treffen, bediend uit vele seinhuizen. Materieel ’46 en ’54 vormde toen nog de basis voor de reizigersdienst, getrokken treinen bestaande uit blauwe E-lokken met plan E, K en N waren een vertrouwd beeld en op de niet geëlektrificeerde nevenlijnen waren de Rode Diesel-enen en tweeën niet weg te denken. Evenals de DE III en D-lokken serie 2200 en 2400.
In de goederendienst en voor het reisbureau vervoer waren de E-lok veteranen van de serie 1000 aan hun weliswaar laatste maar toch nuttige kilometers bezig.
Om de steeds drukker wordende dienstregeling uit te kunnen voeren, moest de infrastruktuur op veel plaatsen ingrijpend aangepast worden. Knelpunten zoals de Hembrug en Koningshavenbrug werden vervangen door een tunnel, en 4-sporigheid was op sommige baanvakken noodzakelijjk om het grotere aanbod van stop- en sneltreinen te kunnen verwerken. Vooral in de Haagse regio leidde dit tot volledig nieuwe stations lay-outs.
Ook het opheffen van de verliesgevende Miljoenenlijn en IJmuidenlijn vormde onderdeel van het nieuwe beleid.
Vanavond zal presentator Bert van der Kruk dit alles tijdens een rondgang door het land weer de revue laten passeren, met beelden van het materieel en de beveiliging van toen, soms op plaatsen waar je als hobbyïst niet zo gauw kwam, zoals ondermeer een kijkje in seinhuizen en werkplaatsen.

Jarenlang was dit het bekende beeld in de dienst tussen Zandvoort en Maastricht / Heerlen, een blauwe 1200 met een eveneens blauwe stam rijtuigen plan E. De instroom van de elokserie 1600 met ICR rijtuigen zou hier vanaf 1981 spoedig verandering in brengen. Haarlem 25 juni 1981. (foto: Bert van der Kruk).

In 1983 was de inzet van Mat ‘46 al behoorlijk uitgedund. Er bestond nog slechts een omloop voor 9 viertjes en 9 tweetjes. Voor de spitstreinen op de Zaanlijn tussen Amsterdam en Alkmaar konden ze nog niet gemist worden. Amsterdam CS 1983. (foto: Bert van der Kruk).

Voor het concept “Spoorslag 70” had NS meer lokomotieven nodig. Een oplossing werd gevonden door de koop van tweedehands lokken uit Engeland die als serie 1500 tot 1986 dienst hebben gedaan met als voornaamste inzetgebied de treindienst tussen Den Haag CS / Hoek van Holland / Kijfhoek en Venlo. Den Haag CS 1981. (foto: Bert van der Kruk).

Op 1 juni 1985 eindigde de inzet van de rode diesels bij NS. Tot die datum waren ze nog te zien tussen Enschede en Zwolle en op de lijnen naar Winterswijk. Plan U verzorgde toen nog vanuit Enschede de dienst naar Zutphen. Enschede 29 april 1985.(foto: Bert van der Kruk).