De Nederlandse Spoorwegen 1970 – ‘80

Beamerprogramma door Bert van der Kruk

Spoorslag 70 betekende het begin van een grote veranderperiode bij de NS.
In heel het land (ook op veel grote stations) was in die tijd nog de oude beveiliging met armseinen aan te treffen, bediend uit vele seinhuizen. Materiaal ’46 en ’54 vormde toen nog de basis voor de reizigersdienst, getrokken treinen bestaande uit blauwe e-lokken met plan E, K en N waren een vertrouwd beeld en op de niet geëlektrificeerde nevenlijnen waren de rode diesel-enen en tweeën niet weg te denken. Evenals de DE ||| en D-lokken serie 2200 en 2400.
In de goederendienst en voor het reisbureauvervoer waren de elok-veteranen van de serie 1000 aan hun weliswaar laatste maar toch nuttige kilometers bezig.
Om de steeds drukker wordende dienstregeling uit te kunnen voeren, moest de infrastructuur op veel plaatsen ingrijpend aangepast worden. Knelpunten zoals de Hembrug en de Koningshavenbrug werden vervangen door een tunnel en 4-sporigheid was op sommige baanvakken noodzakelijk om het grotere aanbod van stop- en sneltreinen te kunnen verwerken. Vooral in de Haagse regio leidde dit tot volledig nieuwe stations lay-outs.
Ook het opheffen van de verliesgevende Miljoenenlijn en IJmuidenlijn vormde onderdeel van het nieuwe beleid. Vanavond zal dit alles tijdens een rondgang door het land weer de revue passeren, met beelden van het materieel en de beveiliging van toen, soms op plaatsen waar je als hobbyist niet zo gauw kwam, zoals o.a. een kijkje in deinhuizen en werkplaatsen.

.

NS mat.’46 Amsterdam CS 29 april 1983 (Foto Bert van der Kruk)

NS 1307 Den Haag HS 29 september 1982 (Foto Bert van der Kruk