De Nederlandse Mijnspoorwegen

Een presentatie van Gerard de Graaf

Gerard wekt ons de interesse voor zijn boeiende lezing en zoals de titel aangeeft in het “hol van de leeuw “ in de voormalige Mijnstreek in Zuid Limburg !

Sinds 1820 kent Nederland rails in het ondergronds bedrijf van de steenkolenmijnbouw. De mijnbouw in Limburg breide zich uit en ondergronds zagen we perslucht, benzine, diesel- en elektrische locomotieven verschijnen. Bovengronds was er ook veel te doen, de Limburgse mijnen hadden het geluk al spoedig over spooraansluitingen op het hoofdnet te beschikken, maar die situatie kende ook weer nadelen. In onze toenmalige kolonie Nederlands-Indië werd rails in de mijnbouw vanaf 1849 gebruikt, op zuid Borneo. Behalve op Borneo waren er ook kolenmijnen op Sumatra, west Java en zuid Celebes. Daar betekende transport naar de klant door de geringe raildichtheid buiten Java een heel andere uitdaging voor de mijndirecties. Gerard de Graaf schrijft een boek over deze materie en licht alvast een tipje van de sluier….

Een persluchtlocomotief op de 485mv in de mijn Willem Sophia,coll. L. Mobers.