De laatste commerciële stoomlocomotieven in de wereld

Diaprogramma door Bram Stelling

Van de mogelijk 200 stoomlocomotieven die er in de wereld nog in dienst zijn, is circa 75% te vinden in China en Indonesië. Verder zijn er nog in Zimbabwe, Zuid-Afrika, India, Servië en Roemenië. Over de smalspoorlocomotieven in de vroegere DDR kan men van mening verschillen of het hier al dan niet om commerciële- of museumdiensten gaat.
In de jaren 2009 en 2010 bezocht de presentator Indonesië, waar suikerfabrieken nog stoomtractie gebruiken, en China, waar steenkoolmijnen nog met stoomlocs rijden. Hiervan zal het nodige te zien zijn, waaronder de laatste in de wereld gebouwde stoomlocomotief, de laatste Mallet-locomotief en de laatste nog in Nederland gebouwde stoomloc.