De Geldersch — Overijsselse Lokaalspoorweg

Een dia presentatie door Evert Heusinkveld.

De wet van de 9den Augustus 1878 omtrent de regeling van de dienst en het gebruik der lokaalspoorwegen maakte het mogelijk eenvoudige spoorlijnen aan te leggen in streken, waar de verwachte vervoersomvang te gering was om de aanleg van een hoofdspoorweg te rechtvaardigen. Van 1884 af werd begonnen met de aanleg van een net van lokaalspoorwegen om Twente en de Achterhoek te ontsluiten. Deze spoorlijnen, aangelegd door de GOLS, en ook de EO, de NH, de DV en de AEE, werden geëxploiteerd door de HSM. Ze dienden in de eerste plaats om de aanvoer van steenkool uit Duitsland voor de textielindustrie goedkoper te maken. De economische crisis in de jaren dertig en de concurrentie van de vrachtwagen, de autobus en de fiets leidden tussen 1935 en 1937 tot het beëindigen van het reizigersvervoer, behalve tussen Winterswijk en Zevenaar. Het goederen vervoer bleef op gedeelten nog gehandhaafd tot de jaren zeventig.
U ziet van de genoemde lijnen historische beelden.