De Brusselse tram

Beamer presentatie door Bert van Raaij

Deze avond beginnen we met de MIVB, de Brusselse stadstram. Tot in de jaren 60 bezat Brussel een zeer omvangrijk tramnet, dat alle stadswijken bediende. Vanaf de jaren 70 werd het tramnet sterk ingekrompen, deels door het samenvoegen van tramlijnen en deels door het omzetten ervan in buslijnen. Ook ging een deel van het tramnet ondergronds, de pré-metrotunnels. Vanaf de jaren 80 werd de pré-metro omgezet in een echte metro en verdwenen er een groot aantal tramtrajecten. Desondanks valt er ook nu nog veel te genieten op tramgebied. Weliswaar is de bovengrondse tram grotendeels uit het stadscentrum verbannen, daarbuiten kunnen er nog steeds lange tramritten gemaakt worden. Het uitgebreide net van buurttrams in de regio Brussel krijgt ook aandacht. De laatste trams verdwenen hier in 1978. Daarna maken we nog even een uitstapje naar de Ardennen, waar we de dieseltjes van de TTA en in Han bekijken. Als afsluiting van de avond bezoeken wij het archief van de SRN in Amersfoort. De nadruk zal hierbij vooral liggen op dia’s van Nederlandse trams in de jaren 60.

Brussel, MIVB 5007 lijn 35 – Foto Bert van Raaij