De bouw van de Betuweroute van Angeren tot de grens

Huig van der Marel

De bouw van dit laatste deel van de Betuweroute heeft Huig gevolgd vanaf 2000 t/m 2005 en per locatie via de foto’s te zien. Daarna moesten de afwerking en het testen gedaan worden en dat was tot juni 2007.
De Betuweroute 10 jaar later.
Nadat de lijn in juni 2007 in gebruik was genomen kwam al gauw de wens de 1500V gelijkspanning op de bovenleiding vanaf Zevenaar West tot Emmerich te wijzigen in 25KV 50Hz of de voor Duitsland gebruikelijke 15KV 16 2/3Hz.
Op verzoek van de Duitse spoorbeheerder is besloten de spanning van de Betuweroute (25 KV 50 Hz) voort te
zetten tot de grens met Duitsland. Daar is de spanningssluis 25KV aangebracht, zodat vanaf dat punt tot Emmerich de 15KV 16 2,3Hz kwam te vervallen. Voor Emmerich is een nieuwe scheiding gemaakt, waardoor
het station de omschakelinstallatie verloor. Alle voorzieningen voor de Nederlandse spanning zijn in het emplacement dan ook verwijderd.
In twee jaar tijd zijn sporen, wissels en bovenleiding verlegd of vernieuwd. Een aantal keren is de lijn voor korte en een voor langere duur buiten dienst gesteld om het vele werk te doen uitvoeren. Aan de hand van de foto’s is te zien wat er tussen Duiven, Zevenaar West en Emmerich moest gebeuren om de spanningswijziging met alle beveiligingen tot stand te brengen.

Verwijderen van de bovenleiding voor gelijkstroom ter hoogte van de voormalige BAT tabakfabriek in Zevenaar. 15 augustus 2005.

Kalktrein richting Emmerich op verkeerd spoor rijdend na het verlaten van de tunnel bij Zevenaar. 2 mei 2016. Foto’s Huig van der Marel