De bijzondere foto

Karel Hoorn

Iedereen die verzamelt, heeft in zijn verzameling gewone en bijzondere zaken. Presentaties die in onze hobby gemaakt worden, zijn vaak onderwerp gericht en plaats, bedrijf of land gebonden. Vanavond zal dat niet zo zijn. Het gaat nu vooral om foto’s die een bijzonder moment of gebeurtenis hebben vastgelegd. De enige rode draad in dit programma is dat het steeds gaat om railvervoer. Tram en trein wisselen elkaar af.
Het zal duidelijk zijn, dat ook de persfoto in dit verhaal een rol speelt.
Na 50 jaar foto’s maken is ook een flink aantal eigen opnames geschikt voor deze presentatie. Bij de voorbereidingen werd al duidelijk dat waar iets misgaat, de meeste foto’s gemaakt worden. Want ook voor de pers geldt: ‘geen mooier vermaak dan leedvermaak’. Toch zal getracht worden het aantal ongelukken te beperken en ook naar ‘bijproducten’ van het openbaar vervoer te kijken.
Kortom een avond waarin voor ieder wel wat verrassends te zien zal zijn.

Oldenzaal