British railway steaming through the fifties & sixties

door Hans van Poll

It Koartling Buitenpost

Over stoomtractie bij de Britse spoorwegen in de jaren vijftig en zestig aan de hand van dia’s uit de collectie Colour-Rail. De Britse “steamscene” was in de naoorlogse tijd zeer gevarieerd. We treffen nog talloze locomotiefseries aan uit de vooroorlogse tijd van de Big Four, de vier grote spoorwegmaatschappijen die tot 1948 het beeld bepaalden: de London Midland and Scottish Railway (LMS), de London and North Eastern Railway (LNER), de Southern Railway (SR) en de Great Western Railway (GWR). Elk van deze maatschappijen had haar eigen, zelf ontworpen en gebouwde locomotiefseries, die in de eigen, vertrouwde regio dienst deden en niet of nauwelijks daarbuiten kwamen. In 1955 wordt een grootscheeps moderniseringsprogramma opgestart dat voorziet in een zo snel mogelijke afschaffing van de stoomtractie ten gunste van (in hoofdzaak) de diesel-locomotief en het dieseltreinstel; geëlektrificeerd wordt maar mondjesmaat. Wanneer begin jaren zestig dan ook nog Lord Beeching aan het roer van de spoorwegen komt en besluit om op grote schaal spoorlijnen te sluiten, gaat de ontstoming snel. Van de ca. 20.000 stoomlocomotieven is er twintig jaar later geen een meer over voor de reguliere dienst.