Bestuursmededelingen

U heeft het programma in handen van de NVBS afdeling Amsterdam voor het seizoen 2016 – 2017. Door allerlei omstandigheden was het deze keer niet mogelijk om al in september te starten.
De overgebleven acht avonden hebben we weer weten te vullen met interessante onderwerpen vol rails. U bent weer van harte welkom.

We verwelkomen Bert van Raaij als secretaris in ons bestuur, die de opengevallen plaats van de helaas overleden Boudewijn Deurvorst inneemt. Zijn adresgegevens vindt U achterop dit programma