Bergen op Zoom – Transport over rails (incl. de Zeeuwse lijn)

Een beamerpresentatie door Marius Broos

In 2014 verscheen in Bergen op Zoom het deel ‘Transport over Rails’ als onderdeel van het driedelige boekwerk ‘Bergen op Weg’. De twee andere delen gingen over het transport over water en wegen. Helaas waren de boeken niet afzonderlijk verkrijgbaar en kregen ze geen enkele aandacht buiten Bergen op Zoom, een commerciële misser van de eerste orde. Desalniettemin vertelt Marius Broos vanavond als samensteller van zijn deel in woord en beeld van alles over de aanleg en opening van de Zeeuwse lijn, het stationsgebouw, de goederenloodsen, het emplacement en de beveiliging, het reizigers- en goederenvervoer, het raccordementsbedrijf, de constructiewerkplaats Jansen en de intocht van Prins Carnaval.

Foto: Marius Broos