Arnhem, deel III. Het emplacement en station vernieuwd

De bouw van het 4e nood-, het 5e tunnel- en het toekomstige 6e station worden evenals de herbouw van het stationsemplacement uitvoerig belicht in het beamerprogramma van Huig van der Marel.