Arnhem Centraal, de bouw van de stationshal

Huig van de Marel

In vele steden zoals in Amsterdam, Breda, Den Haag, Rotterdam en Zwolle zijn de stations vernieuwd of verbouwd.
In Arnhem is een geheel nieuw station gebouwd met als laatste de stationshal met aangrenzend het trollybusplein. De bouw van de hal wijkt geheel af van al die andere stations. Wie had gedacht dat
scheepsbouwers hierin een groot aandeel zouden hebben?
U krijgt te zien hoe deze bijzondere bouw in zijn geheel tot stand is gekomen.