Afdelingsledenvergadering

Op deze avond wordt na de jaarlijkse ALV van de vereniging de eveneens jaarlijkse afdelingsledenvergadering gehouden waarin het wel en wee van de afdeling wordt besproken en bepaald in terug- en vooruitblik.

Na deze vergadering wordt er in de directe omgeving een excursie gehouden waarvan de details op dit moment nog niet geheel duidelijke zijn. Nadere informatie hierover volgt nog via de gebruikelijke communicatiekanalen.