Afdelingsledenvergadering

Op deze avond wordt na de gebruikelijk ALV de afdelingsjaarvergadering gehouden maar er is ook ruimte voor een “kleine presentatie”. Het onderwerp van deze “kleine presentatie” is op dit moment nog niet bekend.
Voor deze jaarvergadering wil het bestuur gaarne uw inbreng meenemen zoals eventuele vragen, opmerkingen en suggesties zodat een adequaat antwoord daarop kan worden voorbereid.