Afdelingsledenvergadering

Op deze avond wordt, iets later dan gebruikelijk vanwege een late ALV, de afdelingsjaarvergadering gehouden maar er is ook ruimte voor een "kleine presentatie". Het onderwerp van deze "kleine presentatie" is op dit moment nog niet bekend.
Voor deze jaarvergadering wil het bestuur gaarne uw inbreng meenemen zoals eventuele vragen, opmerkingen en suggesties zodat een adequaat antwoord kan worden voorbereid.