85 jaar NVBS, 1931 tot 2016

Gevarieerde presentatie door vroegere bestuursleden afdeling Den Haag

Hans Klomp (79-82) komt met een verhaal over het 50-jarig jubileum in 1981: de tentoonstelling in de tijdelijke kantoren van de HTM en de mensen die hij toen heeft geïnterviewd voor het jubileum-boek dat de afdeling Den Haag destijds heeft uitgegeven.
—-

Aat de Pruis (84-88) vertelt hoe hij de hobby beleeft en dat illustreert hij met een paar voorbeelden van tram- en trein- foto’s die zijn belangstelling in trein en tram hebben aangewakkerd of hem bij-zonder interesseren
—-.

Erik Bodaan (87-89, 02-05, 10-14) vertoont een aantal foto’s van een reis die hij naar Canada heeft gemaakt.
—-

Paul Koster (88-92) bracht in augustus 2014 een bezoek aan Polen – de trambedrijven van Krakow, Katowice en Warschau – en doet daar verslag van.
—-

In de jaren ‘80 en ‘90 werden geregeld afdelingsexcursies gehouden. Aan de hand van enkele dia’s haalt Sieger de Boer (88-95) de herinnering aan een paar van deze excursies weer op. Wel-licht komen ook deelnemers in beeld. Wie erbij was zal zichzelf misschien herkennen!

PAUZE

René Lipman (95-12) besteedt aandacht aan Rotterdamse trams in Roemenië. Hierbij zal de nadruk liggen op deze trams in de steden Brǎila en Galaţi. Daarnaast worden (zowel letterlijk als figuurlijk) ook enkele oude Nederlandse bussen vertoond, waaronder ex-HTM′ers. (Moet toch kunnen in Den Haag?) De presentatie geeft de actuele situatie weer, want alle beelden zijn in augustus 2016 ge-maakt.
—-

Johan Kres (73-74, 81-88) gaat in op een paar voor hem bijzondere spoorse gebeurtenissen. Sinds zijn 4e jaar kijkt hij naar rail- en wegvervoer zoals de stoomwals, buslijn 21 en de HTM “Zwitsers” in zijn straat. Smalspoor en elektrische trams in binnen- en buitenland boeien hem het meest en daarvan laat hij iets zien.
—-

Karel Hoorn (76-79) geeft een korte presentatie met als titel “Hoe is het gekomen?” Het betreft Ka-rel’s eerste ervaringen in de railhobby.
—-

In een inleiding van 2 minuten zal Fred Hofman (92-98) een van zijn oudste tram-ervaringen vertel-len. Fred heeft gekozen voor foto′s uit de eerste 10 jaar fotograferen: 1964 tot 1974. Dat laatste jaar gaat over de Voies Ferrées du Velay, Ardèche en Haute Loire.
Daarop aansluitend: Een Franse trein-enthousiast heeft iets ten noorden van La Voulte / Rhône een "miniatuur-Ardèche" gebouwd met nadruk op trajecten en emplacementen van de toenmalige Chemins de Fer Departementaux. Daarvan heeft hij een film van 5 minuten als toegift (als de tijd het toelaat).
—-

Hans van Lith (98-02) verhaalt over zijn eerste ervaringen als spoorliefhebber. Het Spoor heeft hem altijd gefascineerd. Tja, waardoor? Hoe dan ook, vanaf 1948 bracht hij veel vrije middagen door op stations, rangeerterreinen en in locomotiefloodsen. Ook toen mocht er formeel niets, maar kon er meer dan nu…. Over zijn ervaringen als ‘spoorjongen’ in die dagen – toen er nog volop stoom was – vertelt Hans van Lith tijdens een nostalgische terugblik op zijn jeugd….