75 jaar na D-Day

door Hans Altena

Het hoofdstuk Geallieerde Spoorwegen belicht

De bevrijding van Europa was niet mogelijk geweest zonder de inzet en het materieel van de Military Railway Services, van de ‘Geallieerde Spoorwegen’. Na de aanval op Pearl Harbour raakte de VS vanaf 7 december 1941 betrokken bij de Tweede Wereldoorlog. Vrijwel direct is men aan de slag gegaan op vele fronten om de vijand te keren. De Amerikaanse industrie werd op grote schaal ingeschakeld om militaire voertuigen te ontwikkelen en te produceren, zo ook spoorwegmaterieel. De spoorwegen moesten de ruggengraat van alle militaire operaties in de diverse gebieden gaan vormen. De enorme hoeveelheden goederen konden alleen op die wijze door de te bevrijden landen worden getransporteerd. Men had berekend 100.000 stuks materieel nodig te hebben en rekende er niet op dat ter plaatse aanwezig materieel nog bruikbaar zou zijn. Met Engeland werd de productie van MRS-materieel vormgegeven. Spoorwegmaatschappijen namen later stoom- en diesellocomotieven over, zo ook NS de ‘Whitcomb’, de serie 2000. En goederenwagens.

Hans Altena was nauw betrokken bij de repatriëring van beide, in 2018 naar Nederland teruggekeerde Amerikaanse diesels. Uitvoerig zal hij, tevens voorzitter zijnde van de ‘Stichting 162’, de logistieke perikelen uit de doeken doen.