Zestig jaar Quer durch Deutschland

Presentatie door Sjoerd Bekhof

Het beeld van de spoorwegen in Duitsland is de afgelopen decennia flink veranderd. Stoom verdween in de jaren 70 en net als Frankrijk begon de DB met hogesnelheidstreinen, de ICE. Na de Wende smolten de Deutsche Bundesbahn en Deutsche Reichsbahn samen tot Deutsche Bahn AG. Liberalisering leidde tot de komst van tal van private vervoerders en de DB introduceerde op grote schaal dubbeldekstreinen. De wisseling van vervoerders is voor de gemiddelde liefhebber nog nauwelijks te volgen. Door de besparingen, nodig voor een gewenste maar afgeblazen beursgang, begon de verwaarlozing van de DB. De Bondsregering had andere zorgen en liet de DB aan haar lot over. Nu begint het besef terug te komen dat spoorwegen onmisbaar zijn. Heropening van ooit gesloten lijnen, hogere frequenties, aanschaf van veel materieel, groot onderhoud aan het net vergen miljarden euro’s (die de DB niet heeft).

We maken een denkbeeldige reis waarin foto’s een terugblik op de jaren 60 geven en foto’s van zo’n vijftig jaar later die het verschil illustreren. Plandampf, een poging om de oude tijden een paar dagen te laten herleven. De heropening van een ooit gesloten spoorlijn met een ‘Bahnhofsfest’, het terugvinden van een oude bekende etc. De vroeger ondoordringbare grens met de ‘socialistische’ buurlanden passeren we nu moeiteloos. De reis begint in Aachen en eindigt in een station waarvan de naam met Z begint. Aan de hand van diverse kaartfragmenten kun je de route volgen.

Bahnbetriebswerk Hagen-Eckesey. Foto: Sjoerd Bekhof.