40 jaar SSN

Bart van ’t Grunewold

In 1976 hebben een aantal enthousiastelingen in en om Rotterdam de Stoomstichting Nederland (SSN) opgericht, met als doel om met stoom voortbewogen voer- en vaartuigen bedrijfsvaardig voor het nageslacht te bewaren. In dat jaar werden daartoe uit Duitsland de afgestelde stoomloc’s 23 023 en 01 1075 naar Rotterdam overgebracht. Na loc 23 023 in de buitenlucht rijvaardig te hebben opgeknapt, werd deze op Koninginnedag 1977 vol trots aan het Rotterdamse publiek getoond. Daarna kwam alles in een stroomversnelling. De stoomschepen werden afgestoten; de concentratie ging volledig naar stoomtreinen. De SSN maakte vele ritten op het landelijk spoorwegnet en kocht nog meer stoomlocomotieven aan, zoals de loc’s 65 018, 41 105 en 52 3879. Ze kwamen alle bedrijfsvaardig in actie. In 1992 werd loc 01 1075 in Meiningen bedrijfsvaardig gereviseerd en kreeg Duitse PZB beveiliging. Stoomritten over de grens werden nu ook mogelijk, tot aan de Schiefe Ebene aan toe. Bart van ’t Grunewold heeft veel van deze ontwikkelingen gevolgd. Vanavond zal hij aan de hand van foto’s een aantal hoogtepunten uit de 40-jarige geschiedenis van de SSN belichten.