Sporen langs de Rijn

Beamerpresentatie: Paul Muré

Een bootreis over de Rijn heeft in het algemeen een wat oubollig imago. Toch is een vaartocht over deze rivier voor de spoor- en tramliefhebber ook zeker de moeite waard. Op vele plaatsen zijn vanaf het water sporen te zien en met een beetje geluk ook treinen of trams. Daarnaast wordt de rivier overspannen door vele vaak fraaie bruggen, zowel voor spoor- als wegverkeer.
Wie daarnaast oog heeft voor het landschap en de omgeving, zal van een Rijnreisje zeker kunnen genieten.
Paul Muré was in de gelegenheid een dergelijke reis mee te maken en vertoont vanavond de oogst aan (elektronische) foto’s van een weekje varen. 80 jaar jong en 50 jaar nostalgie

Voordracht: Bert de Jong

De NVBS viert dit jaar haar 80-jarig jubileum. De presentator realiseert zich dat hij op 1 januari 2012 reeds 40 jaar lid is van deze vereniging van railhobbyisten.
Tevens vond in het Haags Openbaar Vervoer Museum van september t/m november de succesvolle tentoonstelling/manifestatie "Retourtje Leiden" plaats ter herinnering aan het niet zo heugelijke feit dat 50 jaar geleden de GELE en de BLAUWE tussen Den Haag en Leiden werden opgeheven.
Bij bovenstaande memorabele feiten wordt vanavond even stilgestaan.

Stoom en diesel op Midden – Java, periode 1977-1984

Diapresentatie: Eric den Hamer

Vanavond zien we ondermeer de goederentrein die nog een oliewagen ophaalt in de kampong bij Malang. In de nadagen van de lijn Cibatu-Garut (zijlijn van Bandung-Djokja in de Preanger) rijden er nog de grote ex-sneltrein Mallets, die op sterven na dood zijn. Bezocht wordt het spoorwegmuseum op Midden-Java. Op verschillende depots, emplacementen en stations zien we stoom op zijn retour.

De rode pet

Voordracht: Hans van Lith

Weinig voorwerpen zijn zo kenmerkend voor de spoorwegen als ’de rode pet van de perronopzichter’. In talloze uitvoeringen is hij – ook nternationaal – bekend. Zelfs in het verre spoorwegverleden werd hij al gedragen. We kennen de afbeeldingen uit gedenkboeken en informatiebrochures.
Bijna altijd in combinatie met de vertrekstaf, die net als de perronopzichter al lang verleden tijd is.
Hans van Lith vertelt iets over dit fenomeen en laat enkele petten zien uit zijn verzameling. HTM in de jaren ’80

Diapresentatie: Hans Casteleijn

In de jaren ’80 werden de gele PCC’s langzaam vervangen door de GTL’s, het lijnennet werd aangepast en het tramnet werd gestaag uitgebreid. In die tijd ging de HTM als één van de eerste bedrijven ook sterk professionaliseren. De kwaliteit van het vervoer nam toe en er werden veel trajecten met vrije baan aangelegd. In die jaren werd de basis gelegd voor het moderne en efficiënte trambedrijf dat de HTM nu is! Een middelgroot trambedrijf dat een duidelijke en herkenbare positie in Europa heeft.
Vanavond beginnen we met een enkel plaatje van de laatste crème PCC’s, dan veel geel, al dan niet gekoppeld, en vervolgens de rode GTL’s die later het trambeeld in Den Haag en omstreken zo sterk zouden bepalen.

PCC 1165 op Lange Vijverberg in Den Haagtijdens een rondrit op 17 september 2011.Foto: Hans Casteleijn

Naast de aanwezige oliebollen en appelflappen met eventueel een glas wijn om het jaar in gepaste sfeer af te sluiten zullen deze avond de volgende presentaties worden gegeven:

PCC-cars in Den Haag

Diapresentatie: Dirk Elkhuizen

Het is alweer bijna 20 jaar geleden dat de laatste PCC-cars uit het Haagse straatbeeld verdwenen. Vanavond blikken we nog even terug naar de tijd dat de PCC-cars nog een normale verschijning waren. Zo zien we beelden van lijn 10, de serie 1000 met z’n kleine raampjes, het eindpunt van lijn 11 in Scheveningen en een tot slijptram verbouwde PCC-car. In die tijd waren er nog de befaamde rondritten van de STERN. Ook het veranderende stadsbeeld krijgt de aandacht, zoals de afbraak van de Turfmarkt. Tevens wordt stilgestaan bij de bouw en sloop van het Lummus-gebouw aan de Kalvermarkt en Turfmarkt.

PCC 1006 en 1012 voor het Lummus-gebouwaan de Turfmarkt in Den Haag.Foto: onbekend