Een fotografisch overzicht van de ontwikkelingen in het goederenvervoer in en door Limburg vanaf 2011. Er wordt niet alleen stilgestaan bij het vervoer dat begint of eindigt in Limburg, maar ook het doorgaande vervoer richting Duitsland en België komt voorbij. Verder wordt er nog aandacht besteed aan de regio Aachen en de Montzenroute, de goederenspoorlijn vanaf Aachen West richting België.