307 Den Haag HS 29 september 1982

Spoorslag 70 betekende het begin van een grote veranderperiode bij de NS.
In heel het land (ook op veel grote stations) was in die tijd nog de oude beveiliging met armseinen aan te treffen, bediend uit vele seinhuizen. Materieel ’46 en ’54 vormde toen nog de basis voor de reizigersdienst, getrokken treinen bestaande uit blauwe elokken met plan E, K en N waren een vertrouwd beeld en op de niet geëlektrificeerde nevenlijnen waren de rode diesel-enen en tweeën niet weg te denken. Evenals de DE III en D-lokken serie 2200 en 2400.
In de goederendienst en voor het reisbureau vervoer waren de elok-veteranen van de serie 1000 aan hun weliswaar laatste maar toch nuttige kilometers bezig.
Om de steeds drukker wordende dienstregeling uit te kunnen voeren, moest de infrastruktuur op veel plaatsen ingrijpend aangepast worden. Knelpunten zoals de Hembrug en Koningshavenbrug werden vervangen door een tunnel, en 4-sporigheid was op sommige baanvakken noodzakelijjk om het grotere aanbod van stop- en sneltreinen te kunnen verwerken. Vooral in de Haagse regio leidde dit tot volledig nieuwe stations lay-outs.
Ook het opheffen van de verliesgevende Miljoenenlijn en IJmuidenlijn vormde onderdeel van het nieuwe beleid.
Vanavond zal dit alles tijdens een rondgang door het land weer de revue passeren, met beelden van het materieel en de beveiliging van toen, soms op plaatsen waar je als hobbyïst niet zo gauw kwam, zoals o.a. een kijkje in seinhuizen en werkplaatsen.

mat ′46 Amsterdam CS 29 april 1983