Mevrouw Vesters benadrukt, dat ze inhoudelijk niet veel gaat zeggen over de bouw van deze brug. Het is een Rijkswaterstaat project. ProRail is slechts verantwoordelijk voor het spoorse deel (bovenbouw, aansluitingen). Ze zal wel een film meenemen van de realisatie van de brug. Huidige en toekomstige ontwikkelingen van het spoorwegtraject Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad, aan geduid als SAAL.

De laatste jaren wordt er hard gewerkt aan het spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad (SAAL) Velen van ons weten dat en zien dat als ze het gebied per trein bereizen.
Wat is de achtergrond van al deze werken? Wat zijn de huidige ontwikkelingen en wat staat er in de toekomst nog te gebeuren? Welke technische vragen doen zich voor en wat zijn de grootste (technische) uitdagingen waar ProRail mee wordt geconfronteerd?
Tijdens de presentatie licht Projectmanager Vesters toe wat de maatregelen voor Korte Termijn zijn op het traject Weesp-Lelystad. Tevens zal zij toelichten welke ontwikkelingen er voor de toekomst zijn op de corridor OV SAAL

Illustratie