Foto: Suikerfabriek Purwodadi

Foto: Tandradlok Sumatra

Door de koloniale bewindsperiode is de geschiedenis van de Indonesische Spoorwegen onlosmakelijk verbonden met Nederland. Daarvan is anno 1980 nog veel terug te vinden tijdens een reis die ons voert van West naar Oost Java. Hoewel het einde van de stoomtraktie ook hier met rasse schreden naderde, werden toch nog 12 verschillende series onder stoom aangetroffen, daarbij zelfs lokomotieven van 100 jaar oud. Hoogtepunten waren dan ook het depot Madiun van waaruit deze veteranen nog werden ingezet op de zijlijn naar Ponorogo en Cibatu met de o.a. door Werkspoor gebouwde malletlokomotieven van de serie CC 50. Ook waren nog heel wat, reeds uitgediende, exemplaren van andere series in de depots te bewonderen waaronder nog een paar vierkante stoomtramlokjes. Het bezoek aan enkele suikerfabrieken maakte de oogst aan stoomlokomotieven nog groter. Bij deze smalspoorbedrijfjes werd een grote variatie aan lokjes gezien, van 2-assers en Mallets tot 5-assige Luttermöllerloks. Het culturele aspekt zal zeker niet onvermeld blijven, want een bezoek aan o.a. de Borobudur mag natuurlijk niet ontbreken. Na deze belevenissen op Java wordt midden Sumatra bezocht waar de tandradlijnen rondom Padang Pandjang in een prachtige tropische flora een kleine indruk geven van het eens zo omvangrijke kolenvervoer in deze regio. Gelukkig konden nog enkele tandradlokken in aktieve dienst worden vastgelegd. Niet alleen de uit 1967 daterende lokomotieven van Japanse makelij, maar zelfs nog enkele exemplaren die in 1921 door Esslingen gebouwd waren en voor een waardige afsluiting van deze reis zorgden.

Foto: Mallet CC 50 19 Purwakarta