Lint 41 - treinstel van Syntus bij Lievelde, 4 februari 2012. Foto Frans Blanker

De avond begint met een korte geschiedenis van het openbaar vervoer in de Achterhoek, waaruit zal blijken dat de Achterhoek qua OV verre van achter is, met onder meer een uitgestrekt net van stoomtram- en buurtspoorlijnen. Dit net verdween geleidelijk van de landkaart, slechts de hoofdlijnen bleven over. De Achterhoek is de geboorteplaats van het nieuwe, succesvolle regionale spoorvervoer waarbij bus en trein samenwerken in plaats van concurreren. Dit wordt uitgebreid toegelicht, waarbij ook aandacht bestaat voor de dagelijkse gang van zaken bij een regionaal vervoerbedrijf met bussen en treinen. Ook de problemen die een kleine speler naast NS ervaart komen uitgebreid aan de orde.

GTW 259 van Arriva als trein 30848 onderweg bij Ruurlo, 4 mei 2013. Foto Cor Engelbert