Illustatie

Deze avond beginnen we met de MIVB, de Brusselse stadstram. Tot in de jaren 60 bezat Brussel een zeer omvangrijk tramnet, dat alle stadswijken bediende. Vanaf de jaren 70 werd het tramnet sterk ingekrompen, deels door het samenvoegen van tramlijnen en deels door het omzetten ervan in buslijnen. Ook ging een deel van het tram-net ondergronds: de pré-metrotunnels. Vanaf de jaren 80 werd deze "pre-metro" omgezet in een echte metro en verdwenen er een groot aantal tramtrajecten. De bovengrondse tram is grotendeels uit het oude stadscentrum verbannen, maar daarbuiten kunnen er gelukkig nog steeds lange tramritten gemaakt worden.

Het uitgebreide net van buurttrams in de regio Brussel krijgt ook aandacht. De laatste trams verdwenen hier in 1978. Daarna maken we nog even een uitstapje naar de Ardennen, waar we de dieseltjes van de TTA en in Han bekijken. Als de tijd het toelaat, sluiten we de avond af met een bezoek aan het Franse deel van Henegouwen en Vlaanderen, waar we de tram in Valenciennes en Lille bezoeken.

Illustatie