De trein van de Parkeisenbahn Cottbus staat gereed voor vertrek op station Sandower Dreieck. Foto Peter Doove, 20 september 2015

In Dresden was in 1950 een tentoonstellingsspoorbaan zo in trek, dat die in het volgende seizoen een permanent karakter kreeg. Een grote rol was er weggelegd voor enthousiaste kinderen, de Pioniere, die bij de exploitatie van het spoorwegbedrijf meehielpen. Aan de Pionier-organisatie werd je geacht deel te nemen. In veel steden werd daarna in het kader van burgerschap, in bedrijfsverband en na de gewone werkdag aan de bouw van zo’n kinderspoorweg gewerkt. Men volgde bij uniform en beveiliging de Reichsbahn.
Na de Wende verminderde de belangstelling, maar er bleven kinderen die zich tot het “spelen met echte treinen” voelden aangetrokken. En de “P” van Pioniereisenbahn werd de “P” van Parkeisenbahn. Die letter hoefde op materieel en uniform niet te worden gewijzigd.
Bij de voormalige Pioniereisenbahnen die nog bestaan gaan we een kijkje nemen.
We beginnen met een PowerPointpresentatie en daarna volgt een eerste keuze uit de films van de Parkeisenbahnen van Halle(Saale), Leipzig, Dresden, Görlitz, Chemnitz, Cottbus, Gera, Berlijn en Bernburg. Het wordt een vol programma met waarschijnlijk een vervolg.

Enthousiasme tijdens een “Mitmachführung” bij de Dresdener Parkeisenbahn op 19 september 2017. Foto Peter Doove