Winkel, bibliotheek en archief geopend. Boekpresentatie ‘Belgische trams en lijnbussen’.

De winkel, de bibliotheek en het archief zijn op zaterdag 16 december 2023 van 12.00 tot 16.00 uur geopend.

Van 13.30 tot 14.30 vertoont Adriaen Louman een aantal foto’s uit zijn nieuwe boek ‘Belgische trams en lijnbussen 1977-2022’. Het boek is uiteraard te koop bij de NVBS. Ook is het mogelijk om een exemplaar door de auteur te laten signeren. De uitgever schrijft over dit boek:

Wat was er in het recente verleden heerlijker dan in een kaartenbak met afbeeldingen van trams en/of treinen te struinen? Tegenwoordig worden veel beelden van trams, treinen en autobussen op internetsites geplaatst; een gestructureerd en hanteerbaar overzicht ontbreekt echter vaak. Met het boek ‘Belgische trams en lijnbussen’ heeft auteur en fotograaf Adriaen Louman gepoogd in die lacune te voorzien. In het boek komen de vijf trambedrijven aan bod die de afgelopen 45 jaar in België hebben bestaan. De rode draad bestaat bij elk bedrijf uit de loop van de verschillende lijnen waarop in de tijdspanne die het boek bestrijkt vaak meerdere tramtypes te zien waren. Soms was dat laatste echter niet het geval; onze zuiderburen blijken soms verrassend zuinig te zijn (geweest) op hun trams. Voor auto­bussen is in het boek een (bescheiden) plaats ingeruimd evenals voor museumtrams. Daarvan kennen onze zuiderburen er heel veel. Veel museummaterieel is rijvaardig en verschijnt met enige regelmaat op straat. Op zich alleen al een goede reden om naar onze zuiderburen af te reizen!