125 Jaar (oostelijke) Betuwelijn

Een Beamer/DVD presentatie door Daan Viergever en Ed Janssen.

-In 1882 werd het eerste gedeelte van de Betuwe Spoorweg, geopend. Het ging daarbij om het traject Vork (nabij Ressen) en Geldermalsen. De rest van de lijn volgde in gedeelten. In 1885 was de gehele lijn tot Dordrecht voltooid. In de presentatie ligt het accent op het oostelijke deel Geldermalsen — Tiel — Vork — Arnhem/Nijmegen. Aan de orde komen o.a. de ontstaansgeschiedenis, de stations en de dienstuitvoering/ exploitatie van in en na de Tweede Wereldoorlog. Tevens de overgang van stoom naar dieseltractie en de komst van Syntus.