10 jaar flexibel op het spoor

Presentatie van Chris Westerduin

Presentator Chris Westerduin is bijna twintig jaar machinist. De eerste tien jaar was dat voor wat tegenwoordig NS Reizigers heet. In de laatste jaren bij NS kwam er afwisseling uit onverwachte hoek. De verzelfstandiging van het spoorbedrijf bracht ook nieuwe spelers op het spoor. De kleine vervoerders zaten niet ruim in hun personeel en er ontstond de mogelijkheid om via uitzendbureaus machinisten in te huren. Chris is één van die flexmachinisten die er eerst op adv- of andere verlofdagen een leuke afwisseling bijkreeg en nog goed bijverdiende ook! In de jaren 2000-2010 kwamen Chris en zijn camera op veel plaatsen waar je als normaal burger niet kan of mag komen, waardoor tal van unieke opnames mogelijk werden. Vanavond worden de spelers op de spoormarkt aan u voorgesteld en neemt Chris u mee op een rondleiding door de Rotterdamse haven en naar veel leuke klussen in het land die hij via Spoorflex voor de klanten van dit uitzendbureau mocht uitvoeren.

Foto: Het werk voor Railflex bracht Chris Westerduin op allerlei interessante plaatsen: hier RRF 18 op de P&O-terminal op de Europoort tijdens het laden en lossen van een containertrein op 26 juni 2009. (foto: Chris Westerduin).