Protocol en aanmelden NVBS Centraal

De NVBS in de anderhalvemetersamenleving

We willen graag NVBS Centraal in Amersfoort weer openen, zodat onze winkel, bibliotheek en archief weer toegankelijk zijn voor bezoekers. Het ziet ernaar uit dat dit vanaf zaterdag 20 juni 2020 mogelijk is. In verband hiermee heeft het Hoofdbestuur een protocol opgesteld voor het bezoek aan NVBS Centraal en voor het organiseren van bijeenkomsten. Een van de onderdelen van dat protocol is een formulier waarmee bezoekers zich van tevoren moeten aanmelden.

Inleiding

We willen graag weer NVBS Centraal openen, maar op dit moment is dat nog niet mogelijk. Het Hoofd­bestuur volgt de berichten van overheid en RIVM en hoopt dat we vanaf 20 juni 2020 onder voorwaarden de deuren van NVBS Centraal weer kunnen openen.

Een heropening zal niet in één keer volledig op de oude wijze kunnen. Ook de NVBS zal nog enige tijd voorzichtig moeten zijn en zich moeten aanpassen aan de anderhalvemeter­samenleving. Vanuit die overweging heeft het Hoofdbestuur een protocol opgesteld, hoe we NVBS Centraal moeten inrichten en welke afspraken gemaakt moeten worden om weer voorzichtig te kunnen beginnen. De NVBS houdt zich daarbij aan voorschriften van de overheid.

Dit protocol is van toepassing voor Amersfoort Centraal tijdens openingsuren en het organiseren van bijeenkomsten met meer dan acht personen, zowel in NVBS Centraal als in de afdelingen van de NVBS.

Het protocol geldt zolang de overheid de anderhalvemetersamenleving aanhoudt en wordt zonodig aangepast.

De toegang voor NVBS Centraal

Zodra dit op grond van de overheidsmaatregelen mogelijk is, gaat NVBS Centraal weer open op de eerste en derde zaterdag van de maand van 12.00–16.00 uur. Winkel, bibliotheek en SNR-ruimte zijn dan toegankelijk voor de leden. Niet-leden of introducées hebben vooralsnog geen toegang. Leden met verkoudheid of andere ziekteverschijnselen worden verzocht hun bezoek aan NVBS Centraal uit te stellen.

Vooralsnog zal NVBS Centraal niet geopend zijn:

 • Op donderdagmiddag en/of -avond, tenzij op afspraak met de betreffende geleding.
 • Voor speciale activiteiten en/of extra openingsmomenten.
 • Voor derden en eigen geledingen ten behoeve van bijeenkomsten met meer dan 8 personen. Tijdens de opening van NVBS Centraal vinden geen andere bijeenkomsten plaats.

De opening op zaterdagmiddag voor de leden vindt plaats in vier tijdslots, elk van één uur. Bezoekers mogen niet langer dan één tijdslot aanwezig zijn. Per tijdslot zijn maximaal 12 bezoekers welkom. Het aantal aanwezige medewerkers wordt tijdens de openingsuren beperkt tot:

 • Winkel: 3 personen
 • Bibliotheek: 2 personen
 • SNR: 2 personen
 • Huisvesting: 1 gastheer of gastvrouw
 • Hoofdbestuur: 1 persoon.

Praktische uitvoering bezoek Amersfoort Centraal

 • Bezoekers dienen zich vooraf aan te melden en krijgen dan toegang voor één tijdslot. Aanmelding is mogelijk tot uiterlijk op de donderdag voor de opening via het formulier onderaan deze pagina. Lukt dat niet, dan is aanmelden ook telefonisch mogelijk, tussen 12 en 16 uur op de donderdag voorafgaand aan de opening, via 033-4621890.
 • Bij de ingang worden flesjes met handgel geplaatst, die door iedere bezoeker gebruikt moet worden.
 • Bezoekers komen via de gebruikelijke ingang binnen en verlaten de ruimte via de aangegeven looproute.
 • De ingang van de winkel bevindt zich bij de tweedehandsafdeling. De uitgang van de winkel is bij de kassa.
 • Winkel en bibliotheek beschermen de medewerkers met perspex schermen. Betalingen bij voorkeur per pin. Indien contant wordt betaald, wordt het geld op de balie gelegd.
 • De centrale ruimte en de kleine vergaderkamer zijn gesloten. De niet voor publiek toegankelijke ruimten zijn gesloten. De treinbankjes bij het raam kunnen niet worden gebruikt.
 • Toiletgebruik: indien nodig, bij voorkeur na het bezoek.

De afdelingsbijeenkomsten

Zo mogelijk organiseren de afdelingen weer bijeenkomsten vanaf 1 september 2020. Het afdelingsbestuur wordt geadviseerd om de mogelijkheden voor de herstart van bijeenkomsten goed af te stemmen met de zaalbeheerder:

 • over de aangepaste regelgeving;
 • wat de gereduceerde maximale bezoekerscapaciteit is van de zaal met inachtneming van de anderhalvemeter­richtlijn;
 • de aanpassing van de zaalindeling en stoelopstelling.

Informeer ook vooraf naar wat de aangepaste huisregels zijn rond de verstrekking van de consumpties aan de bar voor aanvang en in de pauze, bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer, gemarkeerde looppaden, bij voorkeur met pin betalen, contant geld niet van hand op hand geven maar neerleggen op tafel, beperkingen in het bar-assortiment, gebruik van desinfecterende handgel bij binnenkomst en in de pauze etc. Ook is het verstandig dat de penningmeester handschoenen draagt bij de omgang met het entreegeld. Het afdelingsbestuur kan deze huisregels en instructies dan tijdig en duidelijk communiceren met de bezoekers.

Bij veel afdelingen was in de ‘oude normale’ situatie de zaalcapaciteit in goed passende verhouding tot de gemiddelde en maximale bezoekersaantallen. De anderhalvemeter­afstandregel zorgt ervoor dat er nog slechts zitplaatsen beschikbaar zijn voor aanzienlijk minder bezoekers (bijv. slechts 30-50% ten opzichte van ‘vroeger’). Dat betekent dat, zeker bij de goed lopende afdelingen met hogere bezoekersaantallen, helaas niet meer alle bezoekers altijd toegelaten kunnen worden bij de bijeenkomsten, omdat het dan te vol in de zaal kan worden, of doordat de zichtlijnen naar het projectiescherm problematisch worden vanwege een aangepaste stoelopstelling.

Het afdelingsbestuur kan daarom een systeem invoeren van verplichte aanmelding/zitplaatsreservering van te voren, te communiceren via de afdelingsmails die veel afdelingen rondsturen als aankondiging van de komende bijeenkomst. Bij overintekening hebben NVBS-leden voorrang boven niet-leden, en geldt bijvoorbeeld de volgorde van aanmelding bij de toewijzing van de beschikbare plaatsen.

Indien een afdeling besluit om tijdelijk uit te wijken naar een andere en duurdere zaal, vindt overleg plaats met de penningmeester van de NVBS.

Tenslotte

De al eerder in het leven geroepen regeling voor bezoek aan Amersfoort Centraal door vrijwilligers van de geledingen blijft onverminderd van kracht.

Het bezoek aan Amersfoort Centraal en/of afdelingsbijeenkomsten is een vrijwillige keuze van individuele leden. De NVBS is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de genomen maatregelen.

Met onderstaand formulier kan men zich aanmelden voor een bezoek aan NVBS Centraal. Na verwerking van de aanmelding wordt het bezoek door de Dienst Huisvesting bevestigd, rekeninghoudend met de mogelijkheden. Zonder bevestiging is een bezoek dus niet mogelijk.

Aanmeldformulier


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 15 mei 2020.