Protocol voor het bezoeken van de NVBS

Versie augustus 2020

De NVBS in de anderhalvemetersamenleving

1. Inleiding

Dit protocol is van toepassing voor NVBS Centraal tijdens openingsuren en het organiseren van bijeenkomsten met meer dan acht personen, zowel in NVBS Centraal als in de afdelingen van de NVBS. Het protocol geldt zolang de overheid de anderhalvemetersamenleving aanhoudt en wordt zonodig aangepast.

2. De toegang tot NVBS Centraal

NVBS Centraal zal behalve op de 1e, 3e en 5e zaterdagen vanaf 1 september 2020 ook op de donderdagen op de normale tijden geopend zijn. Winkel, bibliotheek en SNR-ruimte zijn dan toegankelijk voor de leden. Niet-leden of introducées hebben vooralsnog geen toegang. Leden met verkoudheid of andere ziekteverschijnselen worden verzocht hun bezoek aan NVBS Centraal uit te stellen.

Vooralsnog zal NVBS Centraal niet geopend zijn:

  • Voor speciale activiteiten en/of extra openingsmomenten.
  • Voor derden en eigen geledingen ten behoeve van bijeenkomsten met meer dan acht personen. Tijdens de opening van NVBS Centraal vinden geen andere bijeenkomsten plaats.

Er is geen vooraanmelding meer nodig, maar registratie blijft wel gehandhaafd. Dit laatste om eventuele tracering te kunnen doen. Ook het regulerend gebruik van een beperkt aantal winkelmandjes in de winkel en de overige maatregelen blijven gehandhaafd.

3. Praktische uitvoering bezoek NVBS Centraal

Bij de ingang worden flesjes met handgel geplaatst, die door iedere bezoeker gebruikt moeten worden.

Bezoekers komen via de gebruikelijke ingang binnen en verlaten de ruimte via de aangegeven looproute.

De ingang van de winkel bevindt zich bij de tweedehandsafdeling. De uitgang van de winkel is bij de kassa.

Winkel en bibliotheek beschermen de medewerkers met perspex schermen. Betalingen bij voorkeur per pin. Indien contant wordt betaald, wordt het geld op de balie gelegd.

Toiletgebruik: indien nodig bij voorkeur na het bezoek.

4. De afdelingsbijeenkomsten

Zo mogelijk organiseren de afdelingen weer bijeenkomsten vanaf 1 september 2020. Het afdelingsbestuur wordt geadviseerd om de mogelijkheden voor de herstart van bijeenkomsten goed af te stemmen met de zaalbeheerder:

  • over de aangepaste regelgeving
  • wat de gereduceerde maximale bezoekerscapaciteit is van de zaal met inachtneming van de anderhalvemeter-richtlijn
  • de aanpassing van de zaalindeling en stoelopstelling.

Informeer ook vooraf naar wat de aangepaste huisregels zijn rond de verstrekking van de consumpties aan de bar voor aanvang en in de pauze, bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer, gemarkeerde looppaden, bij voorkeur met pin betalen, contant geld niet van hand op hand geven maar neerleggen op tafel, beperkingen in het bar-assortiment, gebruik van desinfecterende handgel bij binnenkomst en in de pauze etc. Ook is het verstandig dat de penningmeester handschoenen draagt bij de omgang met het entreegeld. Het afdelingsbestuur kan deze huisregels en instructies dan tijdig en duidelijk communiceren met de bezoekers.

Bij veel afdelingen was in de ‘oude normale’ situatie de zaalcapaciteit in goed passende verhouding tot de gemiddelde en maximale bezoekersaantallen. De anderhalvemeter-afstandregel zorgt ervoor dat er nog slechts zitplaatsen beschikbaar zijn voor aanzienlijk minder bezoekers (bijv. slechts 30-50% ten opzichte van ‘vroeger’). Dat betekent dat, zeker bij de goed lopende afdelingen met hogere bezoekersaantallen, helaas niet meer alle bezoekers altijd toegelaten kunnen worden bij de bijeenkomsten, omdat het dan te vol in de zaal kan worden, of doordat de zichtlijnen naar het projectiescherm problematisch worden vanwege een aangepaste stoelopstelling.

Het afdelingsbestuur kan daarom een systeem invoeren van verplichte voorafgaande aanmelding/zitplaats­reservering, te communiceren via de afdelingsmails die veel afdelingen rondsturen als aankondiging van de komende bijeenkomst. Bij overintekening hebben NVBS-leden voorrang ten opzichte van niet-leden, en geldt bijvoorbeeld de volgorde van aanmelding bij de toewijzing van de beschikbare plaatsen.

Indien een afdeling besluit om tijdelijk uit te wijken naar een andere en duurdere zaal, vindt overleg plaats met de penningmeester van de NVBS.

5. Tenslotte

De al eerder in het leven geroepen regeling voor bezoek aan Amersfoort Centraal door vrijwilligers van de geledingen blijft onverminderd van kracht.

Het bezoek aan Amersfoort Centraal en/of afdelingsbijeenkomsten is een vrijwillige keuze van individuele leden. De NVBS is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de genomen maatregelen.

Dit protocol is opgesteld door het Hoofdbestuur van de NVBS.


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 14 augustus 2020.