Vrijwilliger beeldmateriaal spoorwegen buitenland

1 juli 2018

De Stichting NVBS-Railverzamelingen (SNR) verzamelt en beheert documentatie en beeldmateriaal over de spoor- en tramwegen in Nederland en voormalige koloniën. Aanvullend ook materiaal over spoor- en tramwegen in het buitenland. De leden van de NVBS hebben al dit prachtige materiaal in de loop der jaren bij elkaar gebracht en aan de vereniging geschonken. Een team van zo’n 50 vrijwilligers draagt zorg voor het beheer van onze collectie.

Meer informatie