Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen

Veiling 28 januari 2017

Login

Lidnummer:
Wachtwoord:

Wachtwoord vergeten of eerste login? haal uw wachtwoord op.
Geen lid? Word lid.
Vragen? Mail de helpdesk.

Links

Vereniging
Activiteiten

Contact

Organisatoren

 • K.C van Ipenburg (06 50805193) of
 • Karel Hoorn (veilingmeester, 070-5111365)

Reglement

Veilingreglement

 1. De kavels worden per nummer geveild, indien de foto meer afzonderlijke stukken bevat (dan is wordt het nummer gevolgd door enige letters) worden deze wel afzonderlijk geveild
 2. De veilingmeester bepaalt de volgorde van de kavels
 3. In bijzondere gevallen kunnen kavels worden teruggenomen
 4. Kavels kunnen voorzien zijn van een minimum bod, wordt dit niet geboden dan wordt de kavel teruggenomen
 5. De kavel wordt verkocht aan de hoogste bieder
 6. Bieden geschiedt door duidelijk handopsteken, waarop de veilingmeester het direct opvolgende bedrag afroept
 7. Een bod mag vergezeld gaan door een te noemen bedrag dat hoger mag zijn dan het direct opvolgende bod. (z.g.sprongbod)
 8. Bieden
  1. Het laagste bod is één euro, wordt tot € 20.- met steeds 1 euro verhoogd
  2. Na het bereiken van € 20.- steeds met € 2,50 hoger
  3. Na het bereiken van € 50.- steeds met € 5.- hoger
 9. Het afgeslagen bod dient direct te worden afgerekend, in contanten of per pin, als regel wordt de kavel ook direct bij de koper gebracht
 10. Het is toegestaan om via een aanwezig lid (eventueel telefonisch) te bieden tijdens het veilen van een kavel. Ook die tussenpersoon is gehouden aan punt 9
 11. Personen die bij de veiling betrokken zijn mogen ook meebieden
 12. Kopers zorgen zelf voor het meenemen van de gekochte kavel
 13. Bij geschillen beslist een vooraf aan te wijzen persoon met een bestuursfunctie in de vereniging.