Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen

Op de Rails - 2017 - Nr. 10 (Oktober)

Login

Lidnummer:
Wachtwoord:

Wachtwoord vergeten of eerste login? haal uw wachtwoord op.
Geen lid? Word lid.
Vragen? Mail de helpdesk.

Jaargangen

De volgende jaargangen van
Op de Rails zijn verschenen:

1931  1932  1933  1934  1935  1936  1937  1938  1939  1940  1941  1942  1943  1944  1945  1946  1947  1948  1949  1950  1951  1952  1953  1954  1955  1956  1957  1958  1959  1960  1961  1962  1963  1964  1965  1966  1967  1968  1969  1970  1971  1972  1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 

Volgende nummers

De volgende nummers van Op de Rails verschijnen op:
  • 14 september 2018
  • 12 oktober 2018

Hèt magazine van de NVBS

Op de Rails - 2017 - Nr. 10 (Oktober)
  Klik hier om een voorproefje van dit nummer van Op de Rails te bekijken

Artikelen

Het Amsterdamse tramnet vanaf 2018

door Chris Vonk

De ingebruikname van de Noord-Zuidlijn staat gepland op 22 juli 2018, tegelijk met het begin van de zomerdienst 2018. Of die datum wordt gehaald is nog niet zeker, want zowel op het gebied van de beveiliging als van de infrastructuur doen zich problemen voor en het is de vraag of deze tijdig kunnen worden opgelost. De opening heeft hoe dan ook grote gevolgen voor het tram- en busnet.

Nieuwe spoorinfra Wenen

door Albert Koch

Bij het begin van de dienstregeling 2018 neemt de Oostenrijkse ÖBB met de goederenlijn om de stad St. Pölten in Niederösterreich een nieuw gedeelte van de uitgebreide en vernieuwde Westbahn in gebruik. Het project kadert in een grootschalige uitbreiding van de railinfra structuur in Oostenrijk. Dit artikel beschouwt de veranderingen in en rond Wenen.

Klik hier voor kaartjes van de oude en nieuwe situatie.


Goederendienst Nederland - stand van zaken september 2017

door Emiel de Block

Het afgelopen jaar groeide het railvervoer in ons land licht. Het volume steeg met 0,8 % en voor 2017 wordt ook lichte groei verwacht, met name in het intermodale vervoer en het vervoer naar bestemmingen in Italië en Oost-Europa. Sinds januari zijn er maar liefst vier goederenvervoerders gestopt en zijn er drie bijgekomen.

Trams in Hongarije anno 1966

door Maurits van Witsen

Na het bezoek aan Joegoslavië was mijn volgende stap om naar een land te reizen dat volkomen door het IJzeren Gordijn aan mijn ogen was onttrokken. Die stap werd pas na drie jaar gezet, mijn keuze viel toen op Hongarije. Dit kwam doordat ik als onervaren oostblokganger nog niet helemaal op eigen kracht durfde te reizen. Ik riep daarom de hulp in van mijn vriend en NVBS-lid Nico Zeevenhooven, die als materieelingenieur bij NS ook internationale contacten onderhield.

Digitale jaargangen

De Bibliotheek biedt de mogelijkheid oude jaargangen van Op de Rails digitaal in te zien voor zowel leden (volledige functionaliteit, met uitzondering van het huidige jaar en de laatste 2 volledige jaren) als niet-leden (beperkte functionaliteit). U vindt deze pagina′s:
- hier voor leden en
- hier voor niet-leden.

Bestellen

U kunt dit nummer of de vorige jaargang bestellen (indien voorradig) via onze webwinkel:
- bestel dit nummer
- bestel vorige jaargang
- bestel oud nummer

Social media

Je vindt ons ook op

Foto′s gezocht

De redactie van Op de Rails is altijd op zoek naar goede foto’s die de actuele berichtgeving illustreren. Hoe kunt u ons daarbij helpen?
Digitale opnamen kunt u insturen naar dit e-mailadres . Wij hebben een resolutie nodig van 300 DPI. De meeste providers weigeren bestanden te versturen die groter zijn dan 10 Mb; het maximum hangt ook af van het type abonnement dat u hebt.

Analoge opnames, zoals dia′s en prints, kunt u insturen naar de redactie: NVBS - Op de Rails, Postbus 1384, 3800 BJ Amersfoort.
Zet wel even uw naam achter op de foto of op het raampje van de dia.

Gezien de toch beperkte plaatsruimte in elk nummer, moeten we keuzes maken. Inzenden betekent dus zeker niet automatisch plaatsing. Bij onze keuzes kijken we vooral naar de kwaliteit van de afbeelding en naar de actualiteitswaarde.

Wij sturen onze “vaste” fotografen maandelijks een mailtje met de onderwerpen waarvan we foto’s zoeken; niet alleen voor de actualiteiten maar ook voor artikelen. Wilt u dit voortaan ook ontvangen, meld dit dan alstublieft via dit e-mailadres .
We hopen op een plezierige samenwerking, ook met u!