Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen

Afscheidsalbum van de chef van de werkplaats

Login

Lidnummer:
Wachtwoord:

Wachtwoord vergeten of eerste login? haal uw wachtwoord op.
Geen lid? Word lid.
Vragen? Mail de helpdesk.

Links

Documentatie

Over wisselexposities

Hiernaast ziet u een wisselexpositie. Als u op een van de foto′s klikt, krijgt u een vergrote versie ervan te zien.
In de rechter kolom staat een overzicht van alle beschikbare wisselexposities.
Het doel van de wisselexpositie is NVBS-leden (en ook niet-leden) de mogelijkheid te bieden om een kort fotografisch beeld te schetsen van een interessant spoorthema. De redactie van deze pagina nodigt u daartoe van harte uit. U kunt denken aan thema′s als: materieel, infrastructuur, binnen- en buitenland, tram, trein, metro, gebouwen, geschiedenis, vervoersbedrijven, verzamelingen etc. Ongeveer eenmaal per maand verschijnt er een nieuwe wisselexpositie.
Als u op- of aanmerkingen hebt over de wissel­tentoon­stellingen of als u zelf een tentoon­stelling wilt indienen, kunt u contact opnemen met de redactie .

Copyright

Indien u materiaal uit deze website wilt kopiëren voor publicatie op internet of anderszins, dient u hiervoor toestemming te vragen aan de auteursrechthebbende; u kunt hiervoor een e-mail bericht sturen aan de redactie, adres: wisselexpo@nvbs.com.

Inleiding

Afscheidsalbum van de chef van de werkplaats Amersfoort

door Rolf Klaren en Nico Booij

Van 1954 tot 1959 was Ir. D.N. Klaren chef van de Wagenwerkplaats in Amersfoort. Hij gaf er na eerst adjunct te zijn geweest, leiding aan ca 600 man personeel. Bij zijn afscheid werd hem als herinnering een foto-album aangeboden waaruit een aantal foto′s zijn geselecteerd voor deze wisselexpositie.
Het album bevat een aantal voor spoor-liefhebbers interessante foto′s en de Stichting NVBS-Railverzamelingen heeft voor zijn verzameling kopieën mogen maken.

Expositie

De heer Klaren achter zijn bureau.

De "Put" met een rij wagens die op behandeling staan te wachten.

Soms waren goederenwagens zwaar beschadigd.

Goederenwagens waren destijds nog grotendeels van hout; ook hier wordt een wagen grondig onder handen genomen.

Veel zorg had de werkplaats aan de Interfrigo-wagens, koelwagens waarin bederfelijke waren werden vervoerd.
De wagens waren aanvankelijk gekoeld met staven ijs, maar latere versies, zoals de hier afgebeelde, hadden ook een koelmachine aan boord. Echter, voor het inbrengen van de staven ijs was er nog wel een luik aan het uiteinde van het dak aanwezig.

Een rij kolenwagens staat te wachten. Aan dit type wagens had men veel werk omdat ze niet zachtzinnig werden behandeld.
Kolenwagens waren nog volop in gebruik voor he transport van de Limburgse kolenmijnen naar de rest vanhet land. Waarschijnlijk is de foto genomen in Blerick waar een dependance van Amersfoort was, en waar veel kolenwagens werden opgeknapt.

Zandwagens zijn in de grondverf gezet. Deze zandwagens werden door NS zelf gebruikt voor het vervoer van zand vanf de zandwinplaats in Maarn naar werken elders in het land. Ze werden in de werkplaats Amersfoort verbouwd uit andere goederenwagens.

De spuitinrichting met enkele laadkistenwagens. Laadkisten waren een soort voorlopers van de containers.
Ze werden bij vestigingen van Van Gend en Loos overgeladen van treinen op vrachtauto′s om verder gedistribueerd te worden.

Een conducteurswagen wordt gerepareerd. Hierin reed een conducteur mee in een goederentrein; vanuit een soort erkertje kon hij langs de trein kijken.
In de tijd dat deze foto werd gemaakt, was er al discussie over het nut van deze wagens. Ze zijn niet lang daarna buiten gebruik geraakt.
In deze dagen was het nog gebruikelijk dat een chef een hoed droeg, terwijl handarbeiders een pet of geen hoofddeksel droegen.

De kwaliteit van het werk wordt geinspecteerd. Op de wagen zijn nog de aanduidingen uit het pre-computer tijdperk te zien. Ook is het vak te zien, met kippegaas ervoor waarin de vrachtbrieven werden meegegeven aan de wagen. In de werkplaats werd dit vak gebruikt om de gewenste reparaties aan te geven.

Een houtbewerkingsmachine in de werkplaats

Velen die hun baan in de werkplaats hadden, woonden in het Soesterkwartier vlak ten noorden van de werkplaats.
Hier fietst een werknemer naar huis.

De bollenwagens werden vooral gebruikt voor het vervoer van cement voor de ENCI, de Eerste Nederlandse Cement-Industrie,
die in Limburg de Pietersberg afgroef om er cement van te maken. Ze stonden ook bekend als BB-wagens.
Voor de jongeren: BB was Brigitte Bardot, een rondborstige Franse filmster die veler hart sneller deed kloppen.

Een luikendak-wagen. NS heeft er in 1959 50 stuks in dienst gesteld.
Deze wagens hadden een in secties verdeeld stalen dak dat zover geopend kon worden dat grote voorwerpen door een kraan geladen en gelost konden worden. Ook los gestorte materialen konden in deze wagens worden meegenomen.

Een dubbeldeks autotransportwagen is in behandeling.

In de werkplaats bevond zich ook een van de drie reddingsdiensten van NS. Deze kwamen in actie bij calamiteiten.
Deze ploegen moesten geregeld oefenen, waarvan hier een beeld te zien is.

De reddingsdienst beschikte over een brandweerauto en een commandowagen.

Afscheidsbijeenkomst op 31 maart 1959 in de rijtuigenloods.

Andere exposities

Hieronder vindt u een lijst van alle wisselexposities op volgorde van publicatie­datum
63 reizend door Nederland per stoomtrein
62 spoorse curiosa
61 sauschwƤnzlebahn
60 Haagsche Tramweg Maatschappij
59 Boedapest
58 Westervoort
57 Lissabon en de tram
56 voormalige spoorwegstations in Nederland
55 De tram naar Oostvoorne
54 Metro Rotterdam 50 jaar
53 Zout-treintjes op Siciliƫ
52 Walcheren
51 Trams in Groningen
50 Motortrams in Nederland
49 20 jaar NVBS-Excursies onder SNE-regie
48 HET TEAM DIGITAAL PRESENTEERT: DELFT
47 Met een andere blik
46 Fabrieksspoor
45 Spoorzoeken met Google Earth
44 Spoorzoeken met Railtrash
43 De Oude Lijn
42 Treinen in de Bollenstreek
41 Deventer Industriespoor
40 De laatste afvaltrein
39 Jubileum-feest
38 Drie en meer
37 Zutphen - Hengelo 150 jaar
36 175 jaar spoor (deel 3)
35 175 jaar spoor (deel 2)
34 175 jaar spoor (deel 1)
33 postvervoer
32 de tram in Adelaide
31 Nikrasa
30 Museum in een museum
29 Afscheidsalbum van de chef van de werkplaats
28 De Bevrijding!
27 Pekeltrams
26 De eerste metro
25 Cachoeira, Brazilië
24 In en om de werkplaatsen NS
23 Smalspoormuseum: een tweeluik
22 Van tram naar station
21 Tramrit in Istanbul
20 Noord-Friese lokaalspoorwegen in de jaren zestig en zeventig
19 Modelbouw en tuinspoor
18 Amersfoort 80 jaar geleden
17 Een rondrit per Kameel
16 De tram in Noord-Friesland (1880-1967)
15 HTM lijnborden
14 Smalspoor rond Dresden
13 Omleidingen in Rotterdam
12 Wales 2013
11 Railvervoer in Tokio
10 Spoorwegbeveiliging
9 Maas-Buurtspoorweg
8 station Rotterdam CS
7 cablecar San Francisco
6 Railbevestigingen
5 Jos Jekel en de Fotocollectie tramwegen Nederland
4 Een echte buitenlijn
3 Kruispunt Beugen
2 Onderhoud spoorbrug bij Buggenum
1 Treinrondreis Scandinavië 2010