Op de Rails

Geen papieren register meer bij Op de Rails

Van de negentigste jaargang (2022) van Op de Rails ontvangt u geen papieren register meer. Argumenten als milieuwinst en kostenbesparing spelen natuurlijk een rol, maar het belangrijkste argument is dat digitaal zoeken op de site vele malen eenvoudiger is en meer kan opleveren.

Hier volgt een korte handleiding.

1 Inloggen

 • Log in op NVBS.nl. Uitsluitend NVBS-leden kunnen inloggen en krijgen daardoor toegang tot alle artikelen in negentig jaargangen 0p de Rails.
 • Ga naar de Home-pagina en scroll iets naar beneden, naar de zoekbalk.
 • Onder de zoekbalk staat een i in een cirkel. Wanneer u hierop klikt krijgt u een uitgebreide zoekhulp.

2 Zoeken

Kies in het linker vak Op de Rails (digitaal) – dus niet Op de Rails (archief) – en vul in het rechter vak uw zoekterm in. Druk op ZOEKEN.

In het papieren register kon u zoeken op thema. Dat kan nu eenvoudig met bovenstaande zoekbalk. Een voorbeeld: kies als zoekterm het thema: haven Antwerpen. Als resultaat krijgt u te zien dat er over dit thema in de jaargang 2022 drie artikelen verschenen zijn. Door erop te klikken kunt u die artikelen op het scherm lezen.

3 Zoektermen

U kunt zoektermen op verschillende manieren inzetten, al naar gelang uw behoefte:

 • Zoeken naar trefwoorden/thema’s. Dit levert alle artikelen met deze combinatie van trefwoorden op, zoals in het voorbeeld hierboven.
 • De inhoud van één nummer bekijken. Kies als zoekterm jaargang en nummer, bijvoorbeeld 2020-03 (let op de 0) of 1976-11.
 • Overzicht van alle nummers van een jaargang. Kies de combinatie jaartal + streepje + sterretje als zoekterm, bijvoorbeeld: 2021-* of
  1932-*; houd er wel rekening mee dat een nummer van Op de Rails pas enige tijd na publicatie op de site te vinden is.
 • Zoeken op auteursnaam. Een voorbeeld: kiest u de naam Ankersmit, dan krijgt u te zien hoeveel en welke artikelen hij in de loop der jaren
  geschreven heeft: 181 waarvan het eerste in 1961. U kunt ze allemaal aanklikken en lezen.

4 Uitgebreid zoeken

Wat u in het papieren register niet kon, is zoeken op woordniveau: u krijgt hiermee alle artikelen te zien waar uw zoekterm in voorkomt.

Vroeger moest u daarvoor alle registers doorbladeren, nu kan dat in één keer.

 • Begin op de Home-pagina.
 • Kies weer in het linker vak Op de Rails (digitaal).
 • Vink vervolgens het vakje uitgebreid zoeken aan.
 • Vul uw zoekterm in en klik op ZOEKEN.

We werken twee voorbeelden uit:

 • Uitgebreid zoeken op trefwoord. Een voorbeeld: u wilt alles weten over het spoor in Gennep. Gewoon zoeken (zoals onder nummer 2 hierboven) levert acht artikelen op. Uitgebreid zoeken geeft 151 vindplaatsen; dit kunnen (terloopse) vermeldingen in artikelen zijn, in nieuwsberichten, excursieverslagen, recensies en dergelijke, maar ook hele artikelen. Voor iemand die een bepaald thema wil uitpluizen is dit een ideaal hulpmiddel.
 • Uitgebreid zoeken op materieelnummer. Een voorbeeld: zoekterm 3737 levert bij uitgebreid zoeken 371 vermeldingen op. En als u desondanks hecht aan de oude registers: zoek op het woord register (zonder uitgebreid zoeken aan te vinken) en u krijgt alle 72 registers te zien die er verschenen zijn: het eerste is van 1956, en het laatste, echt het allerlaatste is van 2021.

Het loont de moeite om de zoekfunctie in de vingers te krijgen, want de mogelijkheden zijn onbeperkt.

Een uitgebreide zoekhulp vindt u hier.