Verenigingsnieuws: Huldiging

Zestig jaar bij de NVBS – trouwe leden gehuldigd

De NVBS-afdelingen hebben de afgelopen maand veel leden, die zestig (!) jaar of langer lid zijn van de vereniging, in het zonnetje gezet. Deze jubilarissen kregen onder meer een speciale speld, een cadeaubon en een brief van de voorzitter namens het hoofdbestuur van de NVBS.


Afdeling Rijnland: Jan Willemse

Karel Hoorn, secretaris van de NVBS-afdeling Rijnland, reikte in januari de speld uit aan Jan Willemse. Jan is naast een trouwe bezoeker van de afdeling Rijnland ook medewerker van de NVBS-winkel. In Op de Rails van februari een kort verslag van dit feest. Saillant detail: Jan was ook busliefhebber en dat was vele decennia “not done” bij de NVBS.


Afdeling Utrecht: Johan van der Hurk

Hoe word je tram- of treinliefhebber? Op die vraag gaf Johan van der Hurk uitgebreid antwoord in zijn terugblik op zijn zestigjarige lidmaatschap van de NVBS. Johan raakte in de ban van het railvervoer dankzij de tram van de Nederlandsche Buurtspoorweg-Maatschappij. Deze bracht hem vanaf de Utrechtse Biltstraat regelmatig naar Zeist of het Centraal Station in de Domstad. En dan was hij vooral helemaal voorin te vinden, zelfs vóór de wagenvoerder; dat paste net. Tijdens een tentoonstelling die hij als veertienjarige bezocht maakte hij kennis met de NVBS. Eenmaal ingeschreven doorliep hij in de hiërarchische vereniging – direct lid worden was er toen niet bij – alle stadia tot hij op 21-jarige leeftijd eindelijk gewoon lid werd. De bijeenkomsten van de Afdeling Utrecht werden regelmatig bezocht en daarbij heel wat locaties aangedaan. Eerst Hotel Noord Brabant tot het naar Hoog Catharijne verhuisde en te duur werd, daarna Hotel Smits, Ons Eiland, de NVBS-bibliotheek in Oog en Al en uiteindelijk de Noorderkerk in Bilthoven.
De belangstelling voor de tram van de NBM leidde ook tot Johans activiteiten binnen het Stichts Tram Museum.

Johan van der Hurk tijdens de bijeenkomst van de afdeling Utrecht. Hij raakte door de NBM-tram in Utrecht in de ban van het railvervoer. Foto: Peter Doove.


Afdeling Amsterdam: vier jubilarissen plus een tramrit

In de NVBS-afdeling Amsterdam niet minder dan vier jubilarissen: J. Beerman, A.E.E. van Donselaar, W.C. van Holten en R.F. van Tekelenburg. Om dit jubileum extra luister bij te zetten organiseerde de afdeling een rit met een historische tram door de hoofdstad.

Jos Beerman (rechts) kreeg uit handen van voorzitter Martin Engelsma van de NVBS-afdeling Amsterdam onder meer de nieuwe mok tijdens de huldiging op het hoofdstedelijke Frederiksplein op 18 januari 2016. Foto: René Platjouw.


Afdeling Den Haag: Hans van Lith

De afdeling Den Haag huldigde Hans van Lith. Hij bleek al 64 jaar lid van de NVBS te zijn. Aanvankelijk leek het erop dat hij pas in 2017 gehuldigd zou kunnen worden. Pas toen naderhand duidelijk werd dat hij al in 1952 juniorlid van de NVBS was geworden, en vervolgens in 1957 gewoon lid, stond vast dat Hans voor de uitreiking van de jubileumspeld in aanmerking kwam. Hans heeft een brede en diepgaande interesse in het railvervoer en diverse boeken en publicaties op zijn naam staan zoals over de geschiedenis van de Stoomtram Tiel – Buren – Culemborg en het grote standaardwerk “Rook waait over het Westland”, dat de geschiedenis van de Westlandsche Stoomtram beschrijft.
Last but not least is Hans ook een aantal jaren actief geweest als voorzitter van de NVBS afdeling Den Haag. De huidige afdelingsvoorzitter, Paul Muré, memoreerde tijdens zijn toespraak dat Hans van Lith de aankondiging van de presentaties steevast afsloot met de gevleugelde woorden “er zij duisternis!”, waarna het licht uit kon en de presentator zijn verhaal, ondersteund met lichtbeelden, kon beginnen.

Hans van Lith (rechts) werd door afdelingsvoorzitter Paul Muré in het zonnetje gezet.