Te leen – september 2016

Nieuwe aanwinsten van de NVBS-bibliotheek

Door Europa met de “Bolle Neuzen” – door Jean-Luc Vanderhaegen en Serge Martin
Deze diesel-elektrische locomotief is geproduceerd in Zweden door Nydqvist & Holm AB (afgekort NOHAB). Deze fabriek maakte stoom-, elektrische en diesellocomotieven. Zo bouwde NOHAB voor de NS de stoomlocomotieven van de serie 4000. Maar dit boek gaat over de bekende “Bolle Neuzen”, die in België, Luxemburg, Noorwegen, Denemarken en Hongarije dienst hebben gedaan. In dit prachtig uitgevoerde fotoboek van 128 bladzijden zijn de eerste 91 pagina′s gewijd aan de Belgische exemplaren. De rest van het boek behandelt de locomotieven in de andere genoemde landen.
Reserveren of lenen: Sm-410.075


Types AM 39-46-50-51-53 (Reeksen 001/050) – door Thierry Nicolas
Dit fotoboek gaat over de klassieke elektrische tweewagenstellen van de NMBS, waarvan er bijna 500 zijn gebouwd, in verschillende versies. Deze konden ook gekoppeld rijden; de doorloopkoppen waren echter alleen bestemd voor het personeel. De treinstellen werden gebouwd bij Ateliers Métallurgiques de Nivelles en bij Ateliers de la Dyle te Leuven. Zij reden onder andere op de route Antwerpen-Brussel-Charleroi. Bij de NMBS deden ze dienst van 1939 tot 1978. Dit boek met 174 bevat mooie kleurenfoto′s van vrijwel alle exemplaren.
Reserveren of lenen: Sm-410.076


De Brossel-motorwagens, deel 1 – door Julien Casier
Een rijk geïllustreerd boek met uitgebreide typebeschrijving en gegevens over de inzet van deze dieselmechanisch aangedreven motorwagens. Deze grote railbussen, met zo′n 70 zitplaatsen, werden ingezet op nevenlijnen. Een prachtig uitgevoerd boek met uitgebreide beschrijvingen van techniek en inzet, vanaf het begin in 1938 tot het definitieve einde in 1971. Naast de vele foto’s bevat het boek tevens een doopceel van elk exemplaar. Deel 2 komt binnenkort uit en zullen wij zeker aanschaffen voor de NVBS-bibliotheek!
Reserveren of lenen: Sm-410.077.1


50 jaar “Het Spoor” (1926-1976)
Dit 64 bladzijden tellende herdenkingsnummer van “Het Spoor”, het personeelsblad van de NMBS, geeft een beknopt overzicht van de Belgische spoorgeschiedenis. Aan de orde komen het ontstaan, de exploitatie, publiciteit, sociale aangelegenheden en het materieel.
Reserveren of lenen: Sa-410.079


Nieuwe aanwinsten

Rutger Ruempol van de NVBS-Bibliotheek selecteerde op verzoek van de redactie van NVBS Actueel deze bijzondere nieuwe aanwinsten over het railvervoer. Het is slechts een greep uit de veelheid aan boeken en dvd’s die aan de collectie van de bibliotheek zijn toegevoegd. Aan het einde van de beschrijving is het plaatsnummer vermeld en dat vergemakkelijkt het reserveren of het zoeken van het gewenste boek. Reserveren is mogelijk via e-mailadres: bibliotheek@nvbs.com