Link van de maand – december 2015

Watwaswaar.nl

Vermoedelijk vanwege bezuinigingen stopt Watwaswaar.nl op 1 januari 2016 en wordt de site uit de lucht gehaald. De beschikbaarheid van de scans van de collectie Kadastrale Kaarten 1811-1832 uit WatWasWaar krijgt bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een doorstart, maar de meer recente kaarten, zoals die uit de jaren dertig, komen mogelijk niet meer online, zo meldt deze website.
Deze topografische kaarten zijn tot die datum te bekijken en via het rechter muisknopje ook te downloaden.
De onderstaande kaart is ook te vinden via deze link.
Een alternatief voor Watwaswaar, waar het gaat om het bekijken van oude topografische kaarten, vormt de website ′Tijdreis, over 200 jaar topografie′  van de Topografische Dienst.

Een voorbeeld van een topografische kaart uit 1935 waarop de interlokale tramlijn Oldenzaal – Denekamp in laatstgenoemde plaats te zien is en links langs de weg van Denekamp in de richting van Oldenzaal loopt (zwart-witte lijn).

Link van de maand

In de rubriek “Link van de maand” tipt de redactie de lezers van deze nieuwsbrief op één of meer bijzondere links die extra interessant zijn of meer informatie bieden over actualiteiten die in andere media beperkt besproken (kunnen) worden. Op hun beurt kunnen lezers ook de redactie attenderen op bijzondere websites. Mogelijke onderwerpen: rapporten of plannen van overheden op het terrein van het openbaar vervoer of specifieker over trein, tram of metro. Zowel in Nederland als daarbuiten. Afhankelijk van het onderwerp kan de redactie een dergelijke tip ook onder een andere rubriek, zoals die van “Website van de maand” plaatsen. Reacties en tips:
nieuwsbrief@nvbs.com