En nog even dit… – mei 2016

Franse Rivièra: zon, zee, trein en tram (aanvulling)

Bij het schrijven van Vakantietip(s) over de Franse Rivièra kwam al snel de discussie, welke spoorlijnen nemen we mee in de beschrijving en welke niet. Wim van Elsacker nam de moeite de redactie toch te bewegen de spoorlijn naar Turijn onder de aandacht van de lezers te brengen, simpelweg omdat die bijzonder mooi is. Om van Nice in Turijn te geraken bestaan er twee mogelijkheden. In de eerste plaats is dat langs de kust via Monte Carlo en Ventimiglia. Minimaal 1 keer per uur rijdt de TER (Train Express Régional) van de SNCF in ongeveer 50 minuten van Nice naar Ventimiglia. En dan twee keer per dag een trein van Trenitalia van Ventimiglia via Breil-sur-Roya en Tende naar Cuneo (ruim 2½ uur voor € 9.00). Een gedeelte van die lijn tussen Viévola en Piène werd pas in 1979 weer in gebruik genomen. En vervolgens vijf keer per dag van Cuneo naar Torino (Turijn) in ruim een uur voor € 7.00. De SNCF biedt een mooi alternatief om met een frequenter rijdende TER rechtstreeks van Nice-Ville in Breil-sur-Roya en Tende te geraken. En het overstappen in Breil-sur-Roya is geen straf: er is zelfs een (eco)museum met onder andere locomotieven en een autorail ! En na die welbestede overstap kan de reis vervolgd worden naar Turijn. Nog een tip: plan de reis van tevoren; vooral het grens traject biedt relatief weinig treinverbindingen.

Dieseltreinstel 76684 van de Franse spoorwegen (SNCF) vertrekt op 10 augustus 2012 als TER-trein uit het Franse station Breil-sur-Roya. Rechts is het museum zichtbaar. Foto: Andy Engelen.

Wie heeft foto’s van…

De redactie van deze nieuwsbrief wil graag in contact komen met fotografen die willen meewerken aan NVBS Actueel. Het leuke van de railhobby is dat iedereen zo zijn of haar specialisatie bezit. De een heeft een enorme fotoverzameling van treinen in Groot-Brittannië, de ander weet niet alleen veel van de Italiaanse spoorwegen, maar houdt er ook een omvangrijke fotocollectie op na. We zijn op zoek naar fotografen die ons willen helpen met recente (tot vijf jaar oude) foto’s van treinen en spoorwegen in Europese landen. De enige voorwaarde die we stellen is dat de foto’s goed van kwaliteit moeten zijn en dat ze gedocumenteerd zijn: dus voorzien van datum, plaats en een korte beschrijving van de afgebeelde trein. Wil je meedoen, meld je dan aan en geef kort aan waar het zwaartepunt (bijvoorbeeld een land of streek) zit in jouw fotocollectie. Vergeet niet je contactgegevens te vermelden. Reacties: nieuwsbrief@nvbs.com

Aanvullingen Vakantietip(s): fietsen over de Vennbahn

De in de rubriek Vakantietip(s) (maart 2016) beschreven Vennbahn heeft nog aanvullende reacties opgeleverd. Ton Stevenhagen van de Spoorgroep Luxemburg schreef dat de fietskaartjes bij de NS-kaartautomaten verkrijgbaar zijn voor België en Luxemburg. Deze zijn te vinden onder “buitenlandse kaartjes”.
Daarnaast heeft reizigersvereniging Rover in mei een groot artikel in het blad De Reiziger gewijd aan het meenemen van de fiets met de trein en is op de Rover-website hierover veel praktische informatie beschikbaar.
Een andere tip: bij uitgeverij Esterbauer is een gids voor fietsers te verkrijgen. Bij deze uitgeverij verschijnt binnen enkele maand nog een fietsatlas/fietsboek over diverse (voormalige) spoorlijnen, die nu als fietspad dienst doen, in de Eifel (Duitsland).
Tot slot: de redactie zou graag actuele ervaringen willen weten van mensen die de fiets op de trein meenemen op het traject Luik – Troisvierges. Naar verluidt zou er geen of te weinig ruimte voor de fiets zijn. Graag reacties naar: nieuwsbrief@nvbs.com

Reizigersvereniging Rover heeft in het meinummer van het blad De Reiziger een uitgebreid artikel opgenomen over het meenemen van de fiets over de grens per trein. Ook op de website van Rover is hierover veel informatie te vinden. Foto: René van Hofslot (Rover).

Rail Away

De Evangelische Omroep zendt met ingang van 30 mei elke werkdag een aflevering van Rail Away uit.
Van maandag 30 mei tot en met vrijdag 10 juni is er elke werkdag een aflevering om 19.55 uur via NPO 2.
Daarnaast zijn er drie extra herhalingen in dag-tv bijgekomen en wel op de volgende data: 12 mei, 2 juni en 7 juli (10:50 uur, NPO 2).

Vakantietip(s) zoekt uitbreiding

Vakantietip(s) is een van de best gelezen rubrieken in de nieuwsbrief NVBS Actueel. Uit reacties blijkt dat de lezers de tips – wat is er te zien voor spoor- en tramliefhebbers in een bepaald vakantiegebied – waarderen. Ben je goed op de hoogte van de trein- en/of tramsituatie in een bij Nederlanders populair vakantiegebied of bepaalde stad in het buitenland (Europa) en vind je het fijn daarover het een en ander op schrift te zetten, plus weet je iets van de actuele materieelinzet, neem dan contact op met de redactie: nieuwsbrief@nvbs.com. Mocht je het schrijven wat minder beheersen, dan biedt de redactie uiteraard ondersteuning.

En nog even dit…

In “En nog even dit…” staan aanvullingen op eerdere artikelen in NVBS Actueel, correcties op eventuele fouten en onvolkomenheden en andere zaken die niet in de vaste rubrieken thuishoren. Ook doet de redactie oproepen. Daarnaast komen reacties van lezers in deze rubriek, voor zover die een aanvulling of correctie vormen op eerder verschenen berichten in NVBS Actueel.