De eerste nieuwsbrief: positieve reacties

Overwegend positieve reacties kreeg de redactie van de nieuwsbrief NVBS Actueel op de eerste uitgave die vorig jaar op 18 december het levenslicht zag. Die uitgave was in sneltreinvaart tot stand gekomen en had menig informatietoeleverancier wel een beetje overvallen.
De reacties varieerden van ‘complimenten met de originele aanpak’ tot kritisch opbouwende, waarbij lezers ons wezen op kleinere onvolkomenheden, zoals het teveel aan tabbladen dat open stond bij het lezen van de nieuwsbrief. Ook kwamen er verschillende wensen binnen over de wat grotere artikelen. Zo zouden die beter te lezen zijn als die konden worden geprint. Binnen enkele dagen realiseerde Sjoerd Bekhof deze als pdf-pagina’s. Op een onvolkomenheid in een fotobijschrift bij de Enschedese ‘Bello’ in het artikel over het onderzoek dat bij de NVBS gedaan kan worden, wees ons Evert Heusinkveld. Het grote voordeel van een digitale uitgave is dat die fout al snel hersteld kon worden.

Hoe nu verder?

In deze tweede nieuwsbrief niet alleen aandacht voor verschillende activiteiten van de NVBS, maar opnieuw een portret. Ditmaal over tramexpert en NVBS-icoon Frits van der Gragt. Gezien de reacties zal het portret een vast onderdeel vormen van de nieuwsbrief. De doelstelling is naast nieuws over de NVBS vooral ook de beleving van de spoor- en tramhobby centraal te stellen. Daarbij vult ieder zijn “railhobby” weer anders in en dat maakt het ook boeiend daarover te berichten. In de loop van het jaar zullen we de lezers – met redactionele ondersteuning – ook in staat stellen zelf hun belevenissen te publiceren.
Behalve de vaste rubrieken als Avondje uit, Portret en Archiefnieuws, streeft de redactie ernaar om zowel de trein- als de metro- en tramliefhebber op zijn of haar wenken te bedienen. Om die reden zijn we uitdrukkelijk op zoek naar een tram- en/of metroredacteur die goed thuis is in die wereld en die ons helpt via originele invalshoeken bijzondere websites en mensen op tram- en metrogebied in binnen- en buitenland op te sporen.

Vacatures

Nieuw in deze NVBS Actueel is de vacaturebank. Al meer dan honderd liefhebbers verrijken hun hobby door ‘hun’ railfanclub te helpen. Door het verkopen van boeken in de winkel, het helpen bij het uitlenen van boeken of het beheren van een collectie, danwel door het beschrijven van gescande foto’s, tekeningen of dia’s. Allemaal vrijwilligers! Omdat de NVBS nog meer actieve leden zoekt, zullen in de komende edities van deze nieuwsbrief steeds weer nieuwe vacatures met een profielschets worden opgenomen.